Debat og politik

Debat: To energiparker i Halsnæs!

Modelfoto Modelfoto

Debatindlæg af Lene Mathilde Nielsen

Skal der være bekymring for den demokratiske proces i forhold til mulig etablering af to energiparker i kommunen?

Uden involvering af det folkevalgte byråd har kommunes forvaltning indgivet to meget store arealer på henholdsvis 500 og 300 hektar til staten som mulige energiparker i Halsnæs Kommune. Det er meget store arealer i en mindre kommune som Halsnæs. Langt større kommuner har indgivet mindre arealer eller slet ikke indgivet arealer.

Der er sket et meget stort lobbyarbejde og forberedelsesarbejde fra solcellefirmaer, som igennem noget tid har haft kontakt med forskellige relevante personer, bl.a. er der udarbejdet betingede købsaftaler, hvor der er tilbudt hektarpriser på landbrugsjord, som er langt over det niveau, der normalt er i områderne, sendt ansøgning til kommunen om godkendelse og planlagt infomøder. Der indgår stærke økonomiske interesser i projekterne, og der arbejdes målrettet.

Derudover er der i det statslige projekt med de 32 udvalgte solcelleparker – heraf de to i Halsnæs – særlige muligheder for at hjælpe processerne hurtigere og gnidningsfrit igennem i kommunerne for at nå de vedtagne statslige 2030-mål om 70 % reduktion af drivhusgasser. Miljøministeren har bl.a. udtalt, at der skal være mulighed for at kunne gå på kompromis med kystnærhedszonerne.

Der er risiko for, at processen forceres igennem uden hensyntagen og respekt for de almindeligt gældende natur- og miljøbestemmelser. Derudover er der manglende viden om de miljømæssige konsekvenser, som fx mulig udledning af PFAS til grundvandet. I solceller og vindmøller anvendes PFAS på overfladen for at gøre dem modstandsdygtige mod vind og vejr.

Det samlede byråd er først blevet involveret og kommet på banen nu, efter de to områder i Halsnæs er blevet udpeget som to ud af de 32 mulige energiparker i Danmark, og efter der har været et omfattende lokalt lobby- og forarbejde fra solcellefirmaerne.

Derfor mener jeg, der er grund til at være bekymret for, om det grundige forarbejde og den demokratiske proces i kommunen bliver ordentlig og fair, og om de nødvendige natur- og miljømæssige hensyn bliver respekteret.

 

Kommentarer