Hundested

Udviklingen af Hundested bliver skudt i gang

Hundested by og havn skal bindes endnu tættere sammen. Foto: Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune har fundet det rådgivningsteam, som skal stå for at udvikle helhedsplanen for Hundested.

Hundesteds by og havn skal bindes bedre sammen, og til at forvalte den opgave har Halsnæs Kommune netop udvalgt det dansk-franske rådgiverteam Tredje Natur, Clement Blanchet Architecture og Kvistgård+Hird.

Det blev offentliggjort torsdag ved et arrangement på Hundested Skole, hvor vinderen af udbuddet samtidig fik lejlighed til at præsentere et første bud på, hvordan byens muligheder kan foldes bedre ud.

Der er blandt andet lagt op til at skabe en sammenhængende havnepromenade, grønne områder og pladser, der skal binde den nordlige bymidte sammen med de rekreative arealer på havnen, samt nye klimatilpassede byrum mellem Kajgade og Strandgade.

Byudviklingsprojektet skal foruden at binde by og havn bedre sammen også styrke handelslivet, skabe flere overnatnings- og oplevelsesmuligheder, bedre trafikale forhold og flere parkeringsmuligheder for både borgere og besøgende.

Målet er at gøre Hundested mere attraktiv som bosætnings-, oplevelses- og havneby, men samtidig bibeholde byens rå og autentiske karakter.

Borgerne tages med på råd

Med rådgivningsteamet på plads skal udviklingsplanen for Hundested nu konkretiseres yderligere. Det vil blandt andet ske ved at inddrage borgere, erhvervsliv og andre lokale interessenter.

Den kommende inddragelsesproces starter allerede op i foråret, og det forventes, at planen vil ligge klar til sommer.

Borgmester Steffen Jensen ser frem til at få konkretiseret planen for Hundested:

”Med rådgiverteamet på plads kan vi nu for alvor få sat gang i udviklingen af Hundested som by. Jeg har fuld tiltro til, at vi med ekspertisen fra det vindende rådgiverteam og med inddragelse af borgere og erhvervsliv ikke bare kan løse nogle af de planmæssige og trafikale udfordringer i Hundested, men også kan give byen et velfortjent løft. Hundested har allerede mange særegne kvaliteter at byde på, og de vil kun fremstå endnu tydeligere, når by og havn bindes bedre sammen,” udtaler Steffen Jensen.

Forud for valget af rådgiverteam har der blandt andet været afholdt en visionsdag, hvor borgere, erhvervsliv og andre interesserede kunne indgå i dialog om udviklingen af Hundested, ligesom der har været oprettet et projektkontor på Hundested Havn, hvor interesserede har haft mulighed for at komme med yderligere input.

Det er blandt andet disse idéer og kommende input, som rådgiverteamet nu skal arbejde videre med, og som munder ud i en udviklingsplan for byen.

Projektet sker med støtte fra Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og Statens Kunstfond.

Borgere og andre interesserede kan fra uge 8 lægge vejen forbi turistkontoret på Hundested Havn og se nærmere på de tanker og idéer, der er for udviklingsprojektet.

Kommentarer